Chuyên mục: Tranh công giáo

Tranh công giáo đẹp. Mẫu tranh công giáo đẹp. Shop bán tranh cancas hình công giáo giá rẻ. Tiệm in tranh công giáo đẹp. Cửa hàng bán tranh công giáo giá rẻ.

Tranh hào quang của Chú Giêsu, tranh hào quang của Thiên chúa

Giá: 200.000VNĐ/Bộ. Kích thước: (rộng*cao) 300x450mm. Giá: 300.000VNĐ/Bộ. KT: 400x600mm. Giá: 420.000VNĐ/Bộ. KT: 500x750mm. Giá: 500.000VNĐ/Bộ. KT: 600x900mm. Mã Số: T187. Chất liệu: Vải Canvas, In công nghệ…

Tranh Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp, tranh Đức Mẹ dẫn lối

Giá: 200.000VNĐ/Bộ. Kích thước: (rộng*cao) 300x450mm. Giá: 300.000VNĐ/Bộ. KT: 400x600mm. Giá: 420.000VNĐ/Bộ. KT: 500x750mm. Giá: 500.000VNĐ/Bộ. KT: 600x900mm. Giá: 850.000VNĐ/Bộ. KT: 800x1200mm. Mã Số: T186. Chất liệu: Vải…

Tranh Đức Mẹ Maria bế Thiên Chúa Giêsu đẹp

Giá: 1.350.000VNĐ/Bộ. Kích thước: (rộng*cao) 350x1100mm(1 khung), 350x950mm(2 khung), 350x800mm(2 khung). Giá: 1.500.000VNĐ/Bộ. KT: (rộng*cao) 400x1200mm(1 khung), 400x1000mm(2 khung), 400x800mm(2 khung). Mã Số: T185. Chất liệu: Vải Canvas,…

Tranh Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá (thánh giá)

Giá: 200.000VNĐ/Bộ. Kích thước: (rộng*cao) 300x450mm. Giá: 300.000VNĐ/Bộ. KT: 400x600mm. Giá: 420.000VNĐ/Bộ. KT: 500x750mm. Giá: 500.000VNĐ/Bộ. KT: 600x900mm. Mã Số: T184. Chất liệu: Vải Canvas, In công nghệ…

Tranh Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đồ

Giá: 280.000VNĐ/Bộ. Kích thước: (rộng*cao) 600x300mm. Giá: 380.000VNĐ/Bộ. KT: 800x400mm. Giá: 590.000VNĐ/Bộ. KT: 1000x500mm. Giá: 700.000VNĐ/Bộ. KT: 1200x600mm. Mã Số: T183. Chất liệu: Vải Canvas, In công nghệ…

Bảng giá tranh canvas Nha Trang, Mẫu khung tranh

Bảng giá tranh canvas Nha Trang, Giá in tranh theo yêu cầu ở Khánh Hoà. Stt Kích thước Đơn Vị Số lượng Rộng Cao Giá 1 Khung tranh (Gồm…